Enschedepad 104

1324 GL Almere

  • SoortWinkelruimte
  • Oppervlakte90
  • Vraagprijs:€ 895,- per maand

Omschrijving

Omschrijving
Enschedepad 104 betreft een multifunctionele ruimte gelegen in de woonwijk Stedenwijk te Almere-Stad. De ruimte bevindt zich nabij winkels en scholen aan een doorgaande fietsroute. De bestemming is gemengd 4, wat neerkomt op lichte horeca, detailhandel, kantoorruimte en maatschappelijk.

Ligging
In Almere wonen circa 190.000 inwoners, met een verwachte groei naar 350.000 inwoners in 2030. De jonge leeftijdsopbouw van de inwoners en de jonge infrastructuur van Almere, maken Almere een interessante winkellocatie. Enschedepad is goed te bereiken met de auto alsmede met het openbaar vervoer. Op loopafstand bevindt zich een bushalte met verbinding naar het centrum.

Oppervlakte
Een winkel-/ kantoorruimte van circa 90 m², gelegen aan Enschedepad 104.

Opleveringsniveau
Het pand is voorzien van een toilet, pantry en meterkast.

Parkeren
Voldoende openbare parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 895,- per maand exclusief BTW.

Servicekosten
Huurder dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de leveringen en diensten.

Huurtermijn
5 jaar met telkens een verlenging van 5 jaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen
Huur inclusief BTW per maand vooruit.

Zekerheidstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur inclusief BTW.

B.T.W.
Huurder dient te verklaren dat hij voor ten minste 90% met omzet belaste prestaties verricht. Indien de huurder hier niet aan voldoet of niet meer aan kan voldoen, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeen te komen of reeds overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd, dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Aanvaarding
Per direct.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ juli 2003), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Bijzonderheden
Deze informatie is door Van Rooij Bedrijfsmakelaars met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Alle verhuuronderhandelingen geschieden onder het voorbehoud van definitieve goedkeuring door verhuurder.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een bezichtiging kunt u contact opnemen met:
Van Rooij Bedrijfsmakelaars
Randstad 22-145
1316 BW ALMERE
Tel: 036 52 98 077
www.vanrooij.nl

Foto's

Plattegrond


Kaart
Nieuwsgierig?

PLAN EEN BEZICHTIGING