De Binderij 68

1321 EK Almere

  • SoortKantoorruimte
  • Oppervlakte750
  • Vraagprijs:€ 1.350.000,- k.k.
    € 115,- per m2 per jaar

Omschrijving

– FOR ENGLISH SEE BELOW-

Omschrijving
De Binderij 68 betreft een vrijstaand kantoorpand ter grootte van ca. 750 m², verdeeld over de begane grond, 1e en 2e verdieping. Het object verkeert in uitstekende staat en heeft een hoogwaardig opleveringsniveau, waaronder een lift, LED verlichting en vele glazen wanden/ ramen. Het kantoorpand bevindt zich op een zichtlocatie aan het spoor, waarbij NS station Muziekwijk op loopafstand is gelegen. De ruime kavel biedt mogelijkheden aan 12 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Ligging
Bedrijvenpark De Binderij bestaat uit 3,8 hectare. Bedrijven als Carwise, Logomotion, Enzosystems en Van Raaijen Hoveniers zijn hier reeds gevestigd. Het kantorenpark ligt op loopafstand van het NS station Almere Muziekwijk. Alle voorzieningen zoals een kleinschalig winkelcentrum en openbaar vervoer zijn binnen handbereik.

Bereikbaarheid
Het gebouw ligt nabij de Hollandsedreef. Via de S101 bereikt u binnen 5 minuten de A6 richting Amsterdam/ Lelystad. Tevens heeft de A6 een goede verbinding met de A27 richting Hilversum/ Utrecht. Het NS station Almere Muziekwijk bevindt zich op loopafstand van het gebouw. Vanuit het NS station Almere Muziekwijk rijdt er elke 10 minuten een trein naar Amsterdam, Hilversum en Lelystad.

Oppervlakte
De totale oppervlakte bedraagt ca. 750 m², als volgt verdeeld:
Begane grond ca. 250 m² kantoorruimte;
1e verdieping ca. 250 m² kantoorruimte;
2e verdieping ca. 250 m² kantoorruimte.
De kavelgrootte bedraagt ca. 800 m².

Opleveringsniveau
De ruimte wordt ‘as is’ opgeleverd, waaronder wordt verstaan:
– 36 zonnepanelen;
– LED verlichting;
– Glazen wanden;
– Plafond hoge deuren;
– Airco’s door het gehele pand;
– Lift;
– Kantineruimte;
– Pantry per verdieping;
– Toiletten dames en heren per verdieping;
– Alarm.

Parkeren
Deze locatie biedt 12 parkeerplaatsen op eigen terrein. De huurprijs voor de parkeerplaatsen bedraagt € 250,- per parkeerplaats per jaar. Tevens kan er in de nabije omgeving gratis geparkeerd worden op de openbare weg.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt € 1.350.000,- k.k. Er is geen BTW van toepassing.

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 115,- per m² per jaar exclusief servicekosten en BTW.

Servicekosten
De vaste servicekosten bedragen € 35,- per m² per jaar exclusief BTW ten behoeve van elektra, warmte, water en onderhoud van de tuin, lift, airco en alarm.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
5 jaar met telkens een verlenging van 5 jaar.

Betalingen
Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit.

Zekerheidstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

B.T.W.
Huurder dient te verklaren dat hij voor ten minste 90% met omzet belaste prestaties verricht. Indien de huurder hier niet aan voldoet of niet meer aan kan voldoen, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeen te komen of reeds overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd, dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015).

Aanvaarding
Per direct.

Bijzonderheden
Deze informatie is door Van Rooij Bedrijfsmakelaars met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Alle verkoop-/ verhuuronderhandelingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door eigenaar.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een bezichtiging kunt u contact opnemen met:
Van Rooij Bedrijfsmakelaars
Randstad 22-145
1316 BW ALMERE
Tel: 036 52 98 077
www.vanrooij.nl

English translation

Description
De Binderij 68 is a detached office building of approximatly 750 m², divided over the ground floor, 1st and 2nd floor. The property is in excellent condition. The building includes an elevator, LED lighting and many glass walls / windows. Muziekwijk railway station is within walking distance. The spacious plot offers 12 parking spaces on site.

Location
De Binderij business park consists of 3.8 hectares. Companies such as Carwise, Logomotion, Enzosystems and Van Raaijen Hoveniers are already located here. The office park is within walking distance of the Almere Muziekwijk railway station. All amenities such as a small-scale shopping center and public transport are within reach.

Accessibility
The building is located near Hollandsedreef. Via the S101 you can reach the A6 in the direction of Amsterdam / Lelystad within 5 minutes. The A6 also has a good connection with the A27 in the direction of Hilversum / Utrecht. The Almere Muziekwijk railway station is within walking distance of the building. From Almere Muziekwijk railway station, a train runs every 10 minutes to Amsterdam, Hilversum and Lelystad.

Surface
The total area is approx. 750 m², divided as follows:
Ground floor approx. 250 m² office space;
1st floor approx. 250 m² office space;
2nd floor approx. 250 m² office space.
The plot size is approximately 800 m².

Delivery level
The space is delivered “as is”, which is understood to mean:
– 36 solar panels;
– LED-lighting;
– Glass walls;
– Ceiling high doors;
– Air conditioners throughout the building;
– Elevator;
– Canteen area;
– Pantry per floor;
– Ladies and gentlemen’s toilets per floor;
– Alarm system.

Parking
This location offers 12 on-site parking spaces. The rental price for the parking spaces is £ 225 per parking space per year. It is also possible to park for free on the public road in the vicinity.

Asking price
The asking price is £ 1.210,000 k.k. No VAT is applicable.

Rent price
The rental price is £ 105 per m² per year excluding service charges and VAT.

Service fee
The fixed service costs are £ 32 per m² per year excluding VAT for electricity, heat, water and maintenance of the garden, elevator, air conditioning and alarm system.

Rental price adjustment
Annually, based on the change in the monthly price index figure according to the consumer price index (CPI) series All households (2015 = 100), published by the Central Bureau of Statistics (CBS).

Lease term
5 years with an extension of 5 years each time.

Payments
Rent, service costs and VAT per month in advance.

Security
Bank guarantee or deposit in the amount of three months rent including service costs and VAT.

VAT.
The tenant must declare that he performs at least 90% turnover taxed services. If the tenant does not or can no longer comply with this, there will be a turnover tax exempt rental by operation of law. In that case, the basic rent to be agreed or already agreed, excluding VAT, will be increased in such a way that the financial disadvantage that arises for the lessor is compensated.

Rental agreement
Lease agreement based on the standard model of the Real Estate Council (ROZ 2015).

Acceptance
Immediately.

Particularities
This information has been compiled by Van Rooij Bedrijfsmakelaars with due care. However, on our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. All sales / rental negotiations are subject to final owner approval.

For more information or to request a viewing, please contact:
Van Rooij Commercial real estate agents
Randstad 22-145
1316 BW Almere
Tel: 036 52 98 077
www.vanrooij.nl

Foto's

Plattegrond 2


Plattegrond 3


Plattegrond

Nieuwsgierig?

PLAN EEN BEZICHTIGING